Ringvägen 110 / Rutger Fuchgatan 2, Södermalm (2016)

Om projektet: 

3 våningar om totalt 330 kvm i fastigheten Kroken 8 på Södermalm i Stockholm. 

Kontakta oss