Löwenströmska Parken, Klockbackavägen, Upplands-Väsby: ca 200 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Om projektet: 

I Löwenströmska Parken arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa ca 200 000 kvm byggrätter: bostäder, äldreboende, LSS bostäder, skolor, kontor och handelslokaler.

Området är mycket väl lämpat för boende, tackvare de natursköna omgivningarna med stora öppna ytor, parkmiljön som är flera hundra år gammal, skogsdungar samt strandlinjen mot sjön Fysingen.

Området har en egen busshållplats och kommunikationsmöjligheterna till Stockholm, Uppsala och Arlanda är goda tack vare närheten till E4:an. 

Projektet utvecklas tillsammans med Koen Kragting & Louise Jalilian på Urban Couture Arkitekter. 

Kontakta oss