Vilan 24, Tulegatan 45, Stockholm

Tulegatan 45, Stockholm

På Vilan 24 på Tulegatan vid Odenplan i Stockholm bygger Savana nio lägenheter på taket över 800 kvm med takterrass och öppen spis.

Med hög standard och exklusiva materialval blir fastigheten mycket attraktiv.

Formen 1, Karlbergsvägen 45, S:t Eriksplan: 7 takvåningar om totalt ca 700 kvm

Karlbergsvägen 45, S:t Eriksplan

I Bostadsrättsföreningen Formen 1 nära S:t Eriksplan i Stockholm bygger Savana nya våningar på taket. Lägenheterna är utformade med två till fyra rum.  Alla lägenheterna har terrass och eldstad. Materialen håller mycket hög klass.

Bygglov väntas Juni 2019. Projektet utvecklas tillsammans med Svante Bengtsson på 2BK ARKITEKTER AB

Obelisken 25, Gotlandsgatan 43, Södermalm: ca 70 lägenheter nära Medborgarplatsen

Gotlandsgatan 43, Stockholm

Fastigheten Obelisken 25 är en tidigare kommersiell förvaltningsfastighet som nu konverteras till bostäder. Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter AB.

Enligt plan skall inflyttning kunna ske i slutet av 2020. Försäljning av lägenheterna sker genom Skeppsholmen/Sotheby´s med start under andra kvartalet 2019.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Är du intresserad? Skicka intresseanmälan och referera till Obelisken 25 och mäklaren Anders Elbe på Sotheby's International Realty: Länk

Fyrklövern, Väsby Centrum, Upplands Väsby: ca 70 bostadsrätter

Väsby Centrum, Upplands Väsby

I kvarteret Fyrklövern i anslutning till Väsby Centrum, Upplands-Väsby bygger Savana 70 lägenheter som har detaljplaneändrats för utveckling av hela närområdet med både nya bostäder och med kommersiella lokaler.

Ett större antal byggnadsbolag är här aktiva, liksom Savana via markanvisning.

Den nya gestaltningen utvecklas tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter AB.

De nya bostädernas läge blir mycket fint med närhet både till service, handel, kommunikationer och natur.  I närheten av Fyrklövern ligger skolor och pendeltågstationen Upplands-Väsby.

Lär mer om utvecklingen i centrala Upplands Väsby på www.vasbylabs.se

Mäklare är inte utsedd än.

Isbrytaren & Kryssaren, Framnäsvägen 1, Södertälje: ca 200 000 kvm BTA bostäder, äldreboende och verksamhetslokaler

Hansavägen, Södertälje

För Isbrytaren och Kryssaren i Södertälje arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa ca 200 000 m2 byggrätter: bostäder, äldreboende, skolor, handelslokaler och kontor.

Södertälje Södra är i översiktsplanen ett prioriterat område och kombinationen spårbunden kollektivtrafik och sjöläge är oslagbart.

Den nya detaljplanen avser ett stadsutvecklingsprojekt där industrimark omvandlas till bostäder med närservice och höga stadskvaliteér som handel, kultur, restauranger, grönområden och vatten med promenadstråk längs Igelstaviken.

Till pendeltåget är det några minuters promenad och kommunikationsmöjligheterna söderut, norrut och västerut är goda tack vare närheten till både E4:an och E20.

Första kvartal 2019 Samråd.

Löwenströmska Parken, Klockbackavägen, Upplands-Väsby: ca 200 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Löwenströmska Parken, Upplands-Väsby

I Löwenströmska Parken arbetar Savana med detaljplanen. Målet är att skapa ca 200 000 kvm byggrätter: bostäder, äldreboende, LSS bostäder, skolor, kontor och handelslokaler.

Området är mycket väl lämpat för boende, tackvare de natursköna omgivningarna med stora öppna ytor, parkmiljön som är flera hundra år gammal, skogsdungar samt strandlinjen mot sjön Fysingen.

Området har en egen busshållplats och kommunikationsmöjligheterna till Stockholm, Uppsala och Arlanda är goda tack vare närheten till E4:an. 

Projektet utvecklas tillsammans med Koen Kragting & Louise Jalilian på Urban Couture Arkitekter. 

Kopparen 11, Industrivägen 14, Tyresö: 8 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Industrivägen 14, Tyresö

Fastigheten Kopparen 11 ägs av ett bolag inom koncernen Savana.

Översiktsplanen tillåter tätbebyggelse och under andra kvartalet 2019 påbörjades planarbete. 

Inom fastigheten planerar Savana byggnation av både bostäder och kommersiella verksamhetslokaler.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer och kommunikationer och vatten.

Projektet utvecklas tillsammans med Koen Kragting & Louise Jalilian på Urban Couture Arkitekter. 

Måsholmen 3, Ekholmsvägen, Skärholmen: ca 18 000 kvm BTA bostäder och verksamhetslokaler

Måsholmen 3, Skärholmen

Fastigheten Måsholmen 3 ägs av ett bolag inom koncernen Savana. I sydväst ovanpå fastigheten planerar Savana byggnation av ett bostadshus med ca 24 våningar, med också kommersiella lokaler i bottenplanet.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer och kommunikationer och vatten.

Projektet utvecklas tillsammans med Koen Kragting & Louise Jalilian på Urban Couture Arkitekter.

Tången 4, Skanstull, Södermalm: nya lägenheter ca 1 000 kvm

Liljeholmsbron 6, Södermalm

Fastigheten Tången 4 är en fastighet som tidigare konverterats till bostäder av Savana. På gården inom fastigheten planerar Savana byggnation av stadsradhus eller lägenheter.

Fastighetens läge är mycket fint med närhet till både restauranger, affärer, kommunikationer och vatten. 

Smedjan 14, Västeråsgatan 5-11, Stockholm

Västeråsgatan 5-11, Stockholm

I Brf Smedjan 14 som sträcker sig från Västmannagatan, via Västeråsgatan till Dalagatan bygger Savana tio vindslägenheter i varierande storlek över en total boyta om ca 865 kvm.

Lägenheterna byggs med hög standard och exklusiva materialval och det blir takterrasser och öppna spisar