Savana – en sammanfattning

Savana är ett privatägt byggmästar- och fastighetsbolag med två verksamhetsgrenar: förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i egen regi samt produktion av privatbostäder, en stor del är produktion av vindslägenheter. Verksamheten är idag koncentrerad till Storstockholm.

Företaget grundades av Vesko Mijac 1983 och ursprungligen var den huvudsakliga verksamheten uppförande av stora kommersiella byggnader runtom i Sverige. Sedan 2000 har allt större fokus legat på förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i egen regi. Savanas förvaltningsdel består idag av ca 150 000 kvm fördelat på huvudsakligen samhälls- och handelsfastigheter.

Det existerande fastighetsbeståndet har utvecklingsmöjligheter uppgående till cirka 500 000 kvm, ca 6 000 lägenheter och 100 000 verksamhetslokaler.

SAVANA STÖDER

Som ett led i sitt samhällsengagemang har Savana valt att stödja Kungliga Operan. Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett. Här finns Kungliga Operans solister och kör, Kungliga Baletten, Kungliga Hovkapellet samt Unga på Operan.

Vi på Savana är väldigt stolta över möjligheten att bidra till ett så passionerat, professionellt och dedikerat operahus som spelar framträdande roll inom Sveriges kulturvärld.
 

Vi gläds åt Kungliga Operans fortsatta framgångar och utveckling.

www.operan.se

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapport
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Kontakta oss