SAVANA - Lediga lokaler

Lediga lokaler

Savanagruppens relativt omfattande fastighetsportfölj fördelar sig på både kommersiella fastigheter liksom bostäder. Traditionell hyresförvaltning, centrumförvaltning och mindre respektive större exploateringsobjekt med byggrätter eller under detaljplaneändring. Vi har löpande lokaler lediga av olika slag och för olika typer av verksamheter.

Lediga lokaler tillgängliga idag och kontaktpersoner framgår via länken nedan:

 

Brandbergen Centrum:

https://objektvision.se/lediga_lokaler/jungfruns_gata_brandbergen

 

Upplandsväsby:

https://objektvision.se/Annons%C3%B6rer/27008

Kontakta oss