Bostadsprojekt

I ett nära samarbete mellan Savana Entreprenad och Urban Couture Arkitekter har ett befintligt kontorshus från 90-talet omvandlats till ett karaktärsfullt flerbostadshus. Vintertullstorget 1 är ett transformationsprojekt beläget i slutet av Katarina Bangata på Södermalm i Stockholm. Kontorshusets robusta betongkonstruktion har bevarats och genom en omfattande ombyggnation samt en påbyggnad i form av tre nya våningar har 77 lägenheter samt en livsmedelsbutik i bottenplan och ett garage för cykel- och bilparkering i källarplan skapats. I tider starkt präglade av prefabricering och massproduktion visar projektet vilken potential det finns i att genom återbruk och skräddarsydda lösningar skapa arkitektur som är ett lyft för staden.

En stark och medveten arkitektur som passar sömlöst in i kontexten 

Husets proportioner och form skapade utmanande förutsättningar för gestaltningen av den nya byggnaden. Byggnadens nya volym och silhuett är resultatet av noga analys av kontexten. Påbyggnaden är indragen från gatan för att visa respekt gentemot omkringliggande bostadshus. För att optimera ljusförhållanden terrasserar sig byggnaden ned mot den gemensamma innergården - ett karaktärsskapande gestaltningsgrepp som samtidigt åstadkommer generösa uteplatser för de boende i huset. Gatufasaden är strikt och formell, medan byggnaden upplevs mer intim och informell från gården. Husets karakteristika rundade form i kombination med den repetitiva fönstersättningen och den konsekventa färg- och materialpaletten skapar en samtida arkitektur med klassiska drag som både smälter in och sticker ut.

Skräddarsydda lösningar tack vare ett nära samarbete mellan entreprenör och arkitekt

Savana har under många år genomfört ett stort antal komplexa ombyggnadsprojekt. Deras gedigna erfarenhet och hantverksmässiga spetskompetens har i kombination med ett kreativt och intensivt samarbete med Urban Couture Arkitekter lett till många platsspecifika och skräddarsydda lösningar. Trots utmanande tider märkbart präglade av corona-pandemin har projektet påvisat en enorm flexibilitet under hela byggprocessen. Eftersom det är ett “handgjort” hus där det mesta byggts på plats har även framtida boende kunnat påverka lägenheternas utseende efter personliga preferenser.

Utökat värde av det befintliga

Med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv och med respekt för den befintliga kontorsbyggnaden har husets stomme och trapphus bevarats och en rad material återanvänts. Marmorplattor, smidesräcken, glasdörrar och takarmaturer har varsamt plockats ned och sedan återanvänts på olika platser i huset. Ett bra exempel är byggnadens huvudentré där en komposition av befintlig och återanvänd marmor och restaurerade takarmaturer i kombination med nya detaljer skapar en elegant och tidlös atmosfär.

- Projektet har utökat livslängden på ett kontorshus som inte nyttjades till sin fulla potential och är ett klimatsmart exempel på att bygga bostäder, säger Louise Jalilian, VD på Urban Couture Arkitekter.

En byggnad för framtiden

Det huvudsakliga målet har genom hela processen varit att skapa ett attraktivt och högkvalitativt bostadshus som består över tid. En otrolig tillgång är den nya gemensamma takterassen med panoramavy över stora delar av Stockholm. Tack vare de stora öppningarna i fasaden och de stora privata terasserna utvidgas lägenheternas interiörer visuellt. Detta är framförallt synligt på den femte våningen, där en loggia löper längs med hela gatufasaden. Samtliga lägenheter har samma höga standard i finish och detaljutförande. Den stora variationen av lägenhetsstorlekar skapar goda förutsättningar för en blandad grupp användare.