Brandbergen Centrum, Jungfruns Gata 419, Haninge: 30 000 kvm BTA nya lägenheter

About the project: 

I direkt anslutning till Brandbergen Centrum bygger Savana ca 400 lägenheter i sex byggnader.

Invid och på Brandbergen Centrum har detaljplanen ändrats för utveckling av hela närområdet med både nya bostäder och ytterligare kommersiella lokaler.

Den nya gestaltningen har utvecklats tillsammans med Koen Kragting & Louise Jalilian på Urban Couture Arkitekter. De nya bostädernas läge blir mycket fint med närhet både till service, handel, kommunikationer och natur. Dessutom ligger Brandbergsskolan, en kommunal grundskola, intill centrumet. Kommunikationerna är goda, bland annat genom en direkt busslinje till Stockholms City. 

I exploateringen utvecklas också det intilliggande centrumet.

Contact us